Audyt energetyczny – co to takiego?

Wiele osób prywatnych i przedsiębiorców zastanawia się, w jaki sposób obniżyć rachunki za ogrzewanie. Pierwszym krokiem jest poznanie obecnego stanu wpływającego na wysokie koszty ogrzewania, a kolejnym wykonanie odpowiedniej termomodernizacji. W celu zrealizowania tych kroków konieczne jest wykonanie audytu energetycznego.

Czym jest audyt energetyczny?

Analiza, którą wykonuje się w celu poznania parametrów technicznych mających wpływ na koszty ogrzewania, nazywa się audytem energetycznym. Jego podstawowym celem jest wskazanie, jakie parametry techniczne należy poprawić i jakie prace modernizacyjne wykonać, aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na ciepło. Ponadto audyt energetyczny pozwala określić, jaki poziom energii (w tym przypadku energii cieplnej) jest „zużywany” przez dany budynek. Na podstawie wyników audytu są wdrażane rozwiązania formalne, techniczne i organizacyjne pozwalające na optymalne wykorzystanie energii.

Jak przeprowadza się audyt energetyczny?

Mogłoby się wydawać, że audyt energetyczny polega tylko na sprawdzeniu stanu instalacji grzewczej. Nic bardziej mylnego. Jego największym atutem jest właśnie fakt, że umożliwia on dokładną weryfikację wszystkich instalacji, m.in. grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, wodnej i kanalizacyjnej — w tym także instalacji doprowadzającej ciepłą wodę. Podczas audytu energetycznego sprawdzeniu poddaje się także wszystkie przegrody zewnętrzne, np. ściany, elewacje i poziom jej izolacji, a także okna i drzwi. Bardzo ważnym punktem podczas audytu jest uwzględnienie wszystkich alternatywnych źródeł energii jak np. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne.

Jakie wnioski można wyciągnąć na podstawie audytu energetycznego?

Audyt energetyczny pozwala na stwierdzenie, które elementy danego budynku mają wpływ na wysoki poziom używanej energii, np. może okazać się, ze wymiany wymagają okna lub drzwi, przegrody budynku wymagają docieplenia, ale instalacja grzewcza jest w porządku. Ponadto audyt energetyczny może podsunąć dodatkowe pomysły w zakresie ogrzewania, jak np. instalacja paneli fotowoltaicznych.