Odnawialne źródła jako darmowa energia

Chyba nikt nie zastanawia się, czy energia elektryczna jest nam potrzebna. Prosty dostęp do energii elektrycznej ułatwia przecież życie każdej osoby. Zasila większość urządzeń, które posiadamy lub jest istotny przy jego ładowaniu. Przygotowanie posiłku, kąpiel czy inne podstawowe czynności wymagają poboru prądu. Istotne znaczenie wiąże się z koniecznością wytworzenia ogromnej ilości energii. Odpowiedzialne są za to elektrownie i elektrociepłownie.

Szkodliwy proces spalania paliw

Przyjmuje się, iż jedna elektrownia produkuje rocznie 4 GWh, co pokrywa zapotrzebowanie 1300 gospodarstw domowych. Niestety, przy produkcji energii wykorzystywany jest proces spalania paliwa. Procesem ubocznym przy tworzeniu prądu, są szkodliwe pyły, wpływające niekorzystnie na zdrowie człowieka. Świadomość o negatywnym wpływie na środowisko skłania do poszukiwania alternatywnych pomysłów na produkcje energii, bez ingerencji w środowisko naturalne. Świetnym rozwiązaniem jest pozyskiwanie prądu bezpośrednio ze środowiska, przez odnawialne źródła energii.

Odnawialne źródła energii, czyli darmowa energia

Odnawialne źródła energii to takie, których zasoby szybko się odbudowują, przykładem jest słońce, wiatr lub woda. Korzystanie z nich nie jest niebezpieczne dla środowiska oraz nie wytwarza szkodliwych pyłów. Taka energia najczęściej produkowana jest przez elektrownie wiatrowe, wodne, fotowoltaiczne, geotermalne. Szacuje się, iż energia wiatrowa, stanowi około 17% całkowitej ilości wyprodukowanej energii w Polsce. Produkcja energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej odbywa się za sprawą turbin wiatrowych.

Pozyskuje się ją za pomocą energii wytwarzanej przy oporze wiatru na łopatach turbiny. Przenoszona ona jest do generatora, który przekształca ją w energię elektryczną. Obecnie dużą popularnością cieszą się farmy wiatrowe, czyli zespół wiatraków, podłączonych do sieci w jednym miejscu. Takie inwestycje przeprowadzane są na wcześniej przygotowanym terenie, ponieważ ingerują one w krajobraz. Budowane są najczęściej z dala od zabudowań mieszkalnych, gdyż mogą emitować lekki hałas.