Taryfa g12w alternatywą dla taryfy g12

Główny podział taryf energii elektrycznej obejmuje taryfy jednostrefowe i dwustrefowe. Wyróżnia się też ich różne warianty, dzięki czemu każdy jest w stanie dopasować dla siebie najkorzystniejsze rozwiązanie, takie które przyniesie wymierne korzyści w postaci oszczędności.

Czy wybór taryfy weekendowej jest opłacalny?

Taryfa g12w jest jedną z odmian taryfy dwustrefowej. W jej przypadku można mówić o tańszym prądzie nie tylko w godzinach wieczornych i nocnych, ale przez cały weekend i dni wolne ustawowo od pracy, przez cały okres świąteczny. Niższa stawka cenowa za kilowatogodzinę zaczyna obwiązywać zwykle od godziny 22:00 w piątek i trwa do godziny 6:00 w poniedziałek. Taryfa weekendowa przeznaczona jest dla gospodarstw domowych, ale mogą korzystać z niej również inne obiekty typu akademik, hospicjum, dom dziecka czy klasztor. W celu skorzystania z tej taryfy konieczne jest zamontowanie dwustrefowego licznika energii elektrycznej. Rozwiązanie to jest korzystne w przypadku osób będących w stanie zaplanować największe zużycie prądu na godziny objęte niższą stawką za kWh – godziny wieczorne, nocne i weekendy. Dla wielu osób jest to bardzo łatwe ze względu na to, że większość czasu w ciągu dnia spędzają w pracy, szkole, na mieście.

Taryfa energii G12 czy G12w?

Taryfa G12 i G12w mają ze sobą wiele wspólnego, ale różnice widoczne są w cenach w godzinach nocnych. W przypadku taryfy weekendowej można mówić o droższym prądzie w godzinach nocnych niż w podstawowej taryfie G12. Z kolei tańszy prąd obwiązuje przez całą dobę w soboty i niedziele w przypadku taryfy G12w. Wybór powinien być uzależniony w dużej mierze od tego, jak wygląda kwestia zużycia prądu w weekendy. Osoby przebywające często poza domem w weekendy, rzadko korzystające wtedy z urządzeń energochłonnych i potrzebujące większej ilości prądu w dni robocze, powinny wybrać taryfę G12. Taryfa weekendowa będzie dobrym wyborem dla kogoś, kto w dni powszednie pracuje poza miejscem zamieszkania, jest w stanie wykonać czynności związane z dużym poborem energii elektrycznej w weekendy i potrzebuje tańszego prądu podczas wolnych dni.