Jak pozyskać prąd budowlany?

Jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych, konieczne jest doprowadzanie do działki energii elektrycznej. Najczęściej wybór pada na prąd budowlany, co wymaga zawarcia umowy ze sprzedawcą energii i wybrania odpowiedniej taryfy. 

Potrzebny prąd budowlany – jak zawrzeć umowę z zakładem energetycznym i na jaką taryfę się zdecydować?

Decydując się na prąd budowlany, trzeba zawrzeć umowę z zakładem energetycznym o jego dostawie na plac budowy. Potrzebne będą do tego dowód osobisty, aktualne warunki przyłączeniowe i tytuł prawny do władania nieruchomością. Kolejnym krokiem jest wybranie odpowiedniej taryfy prądu budowlanego. Najczęściej wybór pada na taryfę jednostrefową. W przypadku taryfy C11 przez całą dobę obowiązuje niezmienna stawka za kilowatogodzinę. Jeśli możliwe jest określenie konkretnych godzin, kiedy będzie prowadzonych większa część prac, warto rozważyć wybór taryfy dwustrefowej. Taryfa C12 pozwala na uzyskanie większych oszczędności, a zapotrzebowanie na prąd w trackie budowy jest bardzo duże. W przypadku taryfy C12a tańszy prąd obowiązuje zwykle pomiędzy godziną 21:00 a 8:00 oraz między godziną 11:00 i 17:00. Z kolei w taryfie C12b godziny pozaszczytowe, czyli z niższą stawką taryfową, przypadają na godziny nocne. 

Kiedy możliwe będzie przejście z taryfy budowlanej na taryfę zwykłą?

W trakcie budowy konieczne jest korzystanie z taryfy prądu budowlanego. Pojawia się wobec tego pytanie, kiedy możliwe będzie wyjście z niej. Każdy inwestor dąży do tego, aby zrobić to jak najszybciej, ze względu na znacznie wyższe koszty w przypadku taryfy budowlanej. Przejście z taryfy budowlanej na zwykłą wiąże się z pewnymi formalnościami do załatwienia. Możliwe jest to dopiero po zakończeniu budowy i po oficjalnym odbiorze budynku. Inwestor zobowiązany jest do przedłożenia swojemu dostawcy prądu stosownego dokumentu w postaci zezwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu. Wystawianiem tego typu dokumentacji zajmuje się Starostwo Powiatowe. Kolejnym wymogiem jest zawiadomienie dostawcy energii o potwierdzonym przez Starostwo Powiatowe częściowym/całkowitym zakończeniu budowy. 

źródło: https://majster-zrob-to-sam.pl/prad-budowlany-sprawdz-jak-nie-przeplacac-za-prad-budujac-dom/

Więcej o prądzie w budownictwie można poczytać na: https://www.innogy.pl/pl/dla-domu/oferta/budowlana